جنوب شرق
تور کیش

 خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت، اقامت با صبحانه، استقبال فرودگاهی، گشت جزیره نرخ های فوق به صورت شناور می باشد و در ایام پیک افزایش نرخ دارد.

 

نام هتل تعداد تخت سه شب چهارشب
هتل ویدا ***** دو تخته 1/600/000 1/900/000 
سه تخته 1/390/000 1/500/000
هتل پارمیس***** دو تخته 1/300/000 1/490/000
سه تخته 1/150/000 1/350/000
هتل هلیا **** دو تخته 950/000 990/000
سه تخته 920/000 970/000
هتل ارم بزرگ **** دو تخته 930/000 1/050/000
سه تخته 850/000 950/000
هتل شایلی **** دو تخته 950/000 1/070/000
سه تخته 920/000 1/040/000
هتل تماشا *** دوتحته 950/000 1/020/000
سه تخته 900/000 980/000
هتل قائم جدید*** دوتخته 930/000 970/000
سه تخته 890/000 930/000
هتل سارا*** دوتخته 1/050/000 1/000/000
سه تخته 1/000/000 1/050/000
هتل گلدیس با ناهار** دوتخته 750/000 820/000
سه و چهارتخته 750/000 820/000
ویلای ساحلی شباویز** دوتخته 800/000 860/000
سه و چهارتخته 760/000 840/000
هتل سیمرغ** دو تخته 900/000 950/000
سه تخته 880/000 900/000