جنوب شرق
عید غدیر مبارک

آژانس هواپیمایی جنوب شرق این عید را به همه شیعیان جهان تبریک می گوید