جنوب شرق
گفت‌وگوی فردای‌کرمان با آقای مسعود دهقانی

گفت‌وگوی فردای‌کرمان با دهقانی، فعال باسابقۀ گردشگری و عضو کمیسیون گردشگری اتاق:

دولت و مجلس آژانس‌های مسافرتی را دریابند

نیمی از دفاتر خدمات مسافرتی استان تعطیل شدند 

تورهای غیرمجاز به‌راحتی در حال برگزاری است

 ستاد کرونا به تورهای مجاز و محدود گردشگری مجوز دهد 

اقدام ملموسی از استاندار در بخش گردشگری ندیده‌ایم

فردای‌کرمان ـ اسما پورزنگی‌آبادی: کرونا ضربه‌ی آخر را بر تن نحیف گردشگری استان کرمان زد. تعطیلی، رکود و تعدیل نیروی گسترده، حدود یک سال است که در این بخش جریان دارد. مسعود دهقانی، مدیرعامل آژانس هواپیمایی جنوب‌شرق و عضو کمیسیون گردشگری اتاق کرمان می‌گوید که تاکنون، 50 درصد از دفاتر خدمات مسافرتی استان تعطیل شده‌اند و آن‌ها که مانده‌اند، دیگر رمقی برای روی پا ایستادن ندارند. به گفته‌ی او که پیش‌بینی می‌کند تا سه سال آینده نیز خبری از رونق گردشگری نباشد، دولت تاکنون، حمایت چندانی از آن‌ها در برابر رکود و کرونا نداشته است. تورهای غیرمجاز اما در این شرایط خاکستری، حسابی فعال شده‌اند. یکی از خواسته‌های دهقانی؛ فعال باسابقه‌ی گردشگری استان، این است که دستگاه‌های نظارتی جلوی این غیرمجازها را بگیرند و از ستاد کرونا نیز می‌خواهد بگذارد تورهایی محدود با رعایت توصیه‌های بهداشتی برگزار شود تا رونق نسبی در گردشگری استان ایجاد شود؛ مشابه کاری که یزدی‌ها کرده‌اند و کویرنوردی‌شان برقرار شده است. گفت‌وگو با او را در ادامه می‌خوانید.