جنوب شرق
تغییر شرایط رجیستری غیرحضوری تلفن همراه

هشدار به مسافران؛ شرایط رجیستری غیرحضوری تلفن همراه از امروز تغيير کرد

▫️معاون فنی گمرک ایران:

- از امروز مسافراني که از خارج به ایران وارد می شوند اگر اطلاعات گوشی تلفن خود را در مَبادی ورودی ثبت  نکنند، دیگر امکان ادامه فرایند غیرحضوریِ رجیستری در سامانه را نخواهند داشت.

- اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن ، طی تشریفات گمرکی فقط در مبادی ورودی و در لحظه ورود به کشور انجام شود.

- مسافران ورودی به کشور که از تاریخ ۱۲ تیر تا امروز موفق به انجام رجیستری نشده اند، می توانند از طریق سامانه EPL  بدون حضور در گمرک نسبت به انجام فرایند رجیستری اقدام کنند./ سیمانیوز