جنوب شرق
پرواز به آنتالیا

شروع پروازهای هواپیمایی سان اکسپرس به مقصد آنتالیا از 11 مهر ماه

 و دستور العمل های مربوط به پرواز با شرکت هواپیمایی سان اکسپرس