جنوب شرق
مقررات سفر به کشور چین

شرایط  و دستورالعملهای بهداشتی سفر به کشور چین (پرواز گوانجو) در شرایط شیوع بیماری کرونا جهت جلوگیری از انتشار بیماری توسط شرکت هواپیمایی ماهان اعلام شد.