جنوب شرق
کیش

تور کیش با پرواز ماهان

5 روزه 

نرخ استثنایی

هتل های  4 و 5 ستاره

همراه با تخفیفات گردشگری

جمعه 7شهریور ماه