جنوب شرق
آغاز مجدد پروازهای جزیره کیش

گاهی تنها نیازمون میتونه یه سفر باشه

با پرواز ماهان

سه شنبه و جمعه هر هفته

اولین تاریخ: جمعه 26 اردیبهشت