جنوب شرق
لایو مشترک گردشگری استان کرمان

مهندس فعالی، مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان

مجتبی دهقانی، رئیس مرکز آموزش هتل‌داری و گردشگری جنوب شرق

چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹  ساعت ۲۱