جنوب شرق
اروپا

تور 4 کشور ایتالیا، مالتا، اسپانیا، فرانسه

ویژه نورورز 99

با پروازهای قطر و ترکیش ایرلاین

سفر به دور اروپا با کشتی کروزدر 9 روز

جدیدترین و مدرنترین کروز دنیا

2شب رم، 6 شب کروز در مسیر دریای مدیترانه ( رم، پالرمو سیسیل ایتالیا، والتا پایتخت مالتا، بارسلون اسپانیا، مارسی فرانسه، جنوا)

تاریخ حرکت: 1 فروردین 1399