جنوب شرق

جشنواره هفته فرهنگی واقتصادی کرمان برج میلاد تهران .حضور پررنگ غرفه آژانس هواپیمایی جنوب شرق

بازدیدجناب آقای وفایی مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه معاونین

جشنواره خرید 
دبی
5 الی 12 دیماه 1396

 

حضور نماینده شرکت هواپیمایی امارات در آژانس هواپیمایی جنوب شرق
سه شنبه 7 آذر 1396

صفحه‌ها