مراكز خرید شهر دهلی

Dilli Haat  

Wafi City

ورودیه جهت بازدید و خرید از این فروشگاه 10 روپیه میباشد.

ساعت کار: هر روز از 10:00 صبح تا 10:30 شب باز است.
نشانی: Aurobindo Marg, opposite INA Market. New Delhi 110 023
تلفن: 01126119055
نقشه وبسایت