رستوران های شهر بدروم Ali Doksan/Sakalli Restaurant

دارای غذاهای ترکیه ای می باشد.

ساعت کاری: 11am-2pm
قیمت: از 3.5 تا 7.85 دلار

آدرس: Inci (across from the post office in outdoor pedestrian mall on the left), Around Town  

تلفن: 0232/316-6687

 Arsipel
دارای غذاهای دریایی می باشد.
ساعت کاری: تابستان تا 2 نیمه شب و زمستان 7:30pm-1am

قیمت: از 5.2 تا 4.2 دلار

آدرس: Aktur Sitesi A Mah. (inside the Aktur Sitesi entrance, west of Bitez Beach), Around Town

تلفن: 0252/343-1016

 Denizhan

دارای غذاهای ترکیه ای می باشد.

قیمت: 6.1 تا 24 دلار

آدرس: Turgut Reis Yolu, about 2.5km (1 1/2 miles) outside of town (across from the Tofas/Fiat service station), Around Town  

تلفن: 0252/363-7674

 Antique Theatre Hotel

 دارای غذاهای فرانسوی و مدیترانه ای می

قیمت: منوی اصلی جهت بزرگسالان 51 دلار، کودکان 12 - 6 سال نیم بها و کودکان زیر 5 سال رایگان است. 

آدرس: Kibris Sehitleri Cad. 243, Bodrum
تلفن: 0252/316-6053