تور قشم

تور هوایی قشم

دوشنبه و جمعه هر هفته با پرواز ماهان

نام هتل نوع تخت سه شب چهار شب
سما 2 *** دو تخته 450000 تومان 475000 تومان
سه تخته 455000 تومان 490000 تومان
نخل زرین*** دو تخته 460000 تومان 495000 تومان
سه تخته 460000 تومان 485000 تومان
المپیک سه تخته 445000 تومان 475000 تومان
دوتخته 460000 تومان 515000 تومان
آلاله ( درگهان***) دوتخته 475000 تومان 515000 تومان
سه تخته 475000 تومان 515000 تومان
بهشت*** دوتخته 485000 تومان 520000 تومان
سه تخته 485000 تومان 530000 تومان
شمس*** دو تخته 485000 تومان 520/000 تومان
سه تخته 485/000 تومان 530/000 تومان
آزادی*** دو تخته 500/000 تومان 545/000 تومان
سه تخته 500/000 تومان 550/000 تومان
پرشین گلف(درگهان)*** سه تخته 485/000 تومان 530/000 تومان
دو تخته 520/000 تومان 575/000 تومان
مارینا1*** سه تخته 505/000 تومان 555/000 تومان
دو تخته 535/000 تومان  595/000 تومان
رویال*** سه تخته 530/000 تومان 585/000 تومان
دو تخته 565/000 تومان 635/000 تومان
الوند2*** دو تخته 575/000 تومان 645/000 تومان
سه تخته 575/000 تومان 645/000 تومان
الوند1*** دوتخته 575/000 تومان 645/000 تومان
سه تخته 575/000 تومان 645/000 تومان
مارینا2*** سه تخته 575/000 تومان 645/000 تومان
دو تخته 585/000 تومان 655/000 تومان