تور ویژه جشن خرما بم

تور دوروزه ویژه جشن خرما همراه با یک شب اقامت در روستای زیبای دهبکری 

17 و 18 شهریور ماه 1396