تور یک روزه بندر هنزا و تخت سرتشتک

اونقدر به دور دستها سفر کن تا با خودت ملاقات کنی

 توریک روزه بندر هنزا و تخت سرتشتک

زمان:13 مرداد ماه

برنامه سفر: بازدید از بندر هنزا و تخت سرتشتک

هزینه تور:57هزار تومان

خدمات: ترانسفر_ صبحانه -لیدر_ بیمه- میان وعده

در صورت تقاضای مسافر هزینه ناهار به مبلغ فوق اضافه می گردد.

وسایل ضروری: کفش مناسب پیاده روی. عینک. کلاه. لباس اضافه

مهلت ثبت نام: چهار شنبه 11 مرداد ماه

محل حرکت: هتل پارس ساعت 6 صبح

جهت هماهنگی: 09018373568