همایش تورگردانان کشور

همایش تور گردانان کشور 7 الی 9 تیرماه 1396 در کرمان برگزار شد. مهمانان ضمن جلسه با مدیران استان از جاذبه های گردشگری کرمان هم دیدن کردند.

1- بازدید مهمانان از کاروانسرای گنجعلیخان

2- بازدید مهمانان از مجموعه ابراهیم خان

3- بازدید مهمانان از باغ شاهزاده ماهان

4- بازدید مهمانان از کلوت های شهداد