تور ویژه مشهد

نرخ تورمشهد با پرواز ماهان

3 شب اقامت

ویژه مهرماه 96 تا اطلاع ثانوی

هتل نرخ تور هر نفر آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل سفیران 2* 500/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 515/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان هشتمین اختر 524/000 تومان خیابان امام رضا نبش کوچه2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان کنعان 760/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل  ابریشم 3* 880/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل المپیا 3* 575/000 تومان خیابان امام رضا کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل کارن 3* 605/000 تومان خیابان امام رضا کوچه 8 10 دقیقه پیاده روری تا حرم
هتل اطلس 3* 695/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 680/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 725/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل رضویه 4* 950/000 تومان فلکه آب - اول بازار رضا 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4*  965/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل قصر طلایی 5* 1/100/000 تومان خیابان امام رضا بین 34 و 36 30 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل درویشی 5 * 1/200/000تومان خیابان اما رضا بین 24 و 26 30 دقیقه پیاده روی تا حرم

 

ساعت تخلیه اتاق 12 ظهر و ساعت تحویل اتاق 14 بعد از ظهر می باشد.

پنج شنبه به یکشنبه کرمان - مشهد ساعت 10:50 و مشهد - کرمان ساعت 13:15 اقامت 3شب

پرواز فوق چارتر،غیر قابل کنسلی  و غیر قابل استرداد می باشد.

**************************

***

 

نرخ تور مشهد با قطار6 تخته

به مدت 4 شب اقامت

ویژه مهرماه 96

هتل نرخ تور هر نفر آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 370/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان معجزه 390/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل کنعان 3* 410/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان هشتمین اختر 410/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سفیران 2* 430/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل هرند 2* 430/000 تومان خیابان شیخ طوسی - شیخ طوسی 9 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل المپیا 3* 530/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان ابریشم 530/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل صادقیه 3* 530/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 12 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 590/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 650/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل اطلس3* 650/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4* (فولبرد) 970/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم

  

هزینه قطار در ایام مختلف به صورت شناور و متغیر می باشد

هزینه قطار 4 تخته برای هر نفر  70000 تومان اضافه می گردد.

**************
****

نرخ هتل های مشهد

ویژه مهرماه 96

هتل نرخ هر نفر هر شب آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 55/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان معجزه 60/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان کنعان 65/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان هشتمین اختر 65/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سفیران 2* 70/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل هرند 2* 70/000 تومان خیابان شیخ طوسی - شیخ طوسی 9 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل المپیا 3* 95/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان ابریشم 95/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل صادقیه 3* 100/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 12 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 125/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل حیات 3* 155/000 تومان نبش نواب صفوی 10 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل اطلس 3* 125/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 110/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4* با صبحانه (دبل) 165/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4* (فولبرد) 205/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم