تور ویژه مشهد

نرخ تورمشهد با پرواز ماهان

4 شب اقامت

ویژه مهرماه 96

هتل نرخ تور هر نفر آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 720/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان معجزه 740/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان کنعان 760/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان هشتمین اختر 760/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل هرند 2* 780/000 تومان خیابان شیخ طوسی - شیخ طوسی 9 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل المپیا 3* 880/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان ابریشم 880/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل صادقیه 3* 900/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 12 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 940/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 1/000/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل اطلس 3* 1/000/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4*  1/320/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم

 

ساعت تخلیه اتاق 12 ظهر و ساعت تحویل اتاق 14 بعد از ظهر می باشد.

یکشنبه به چهار شنبه کرمان - مشهد ساعت 10:50ومشهد - کرمان ساعت 21:30 اقامت 3شب

پنج شنبه به یکشنبه کرمان - مشهد ساعت 10:50 و مشهد - کرمان ساعت 13:15 اقامت 3شب

سه شنبه به جمعه کرمان - مشهد ساعت 10:50 ومشهد - کرمان ساعت 21:30 اقامت 3شب

**************************

***

یک شنبه به چهارشنبه کرمان - مشهد ساعت 10:50 و مشهد - کرمان ساعت 21:30

پنج شنبه به یک شنبه کرمان - مشهد ساعت 10:50 و مشهد - کرمان ساعت 13:15

 

سه شنبه به جمعه کرمان - مشهد ساعت 10:50 و مشهد کرمان ساعت 21:30

 

******************************

***

نرخ تور مشهد با قطار6 تخته

به مدت 4 شب اقامت

ویژه مهرماه 96

هتل نرخ تور هر نفر آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 370/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان معجزه 390/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل کنعان 3* 410/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان هشتمین اختر 410/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سفیران 2* 430/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل هرند 2* 430/000 تومان خیابان شیخ طوسی - شیخ طوسی 9 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل المپیا 3* 530/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان ابریشم 530/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل صادقیه 3* 530/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 12 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 590/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 650/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل اطلس3* 650/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4* (فولبرد) 970/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم

  

هزینه قطار در ایام مختلف به صورت شناور و متغیر می باشد

هزینه قطار 4 تخته برای هر نفر  70000 تومان اضافه می گردد.

**************
****

نرخ هتل های مشهد

ویژه مهرماه 96

هتل نرخ هر نفر هر شب آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 55/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان معجزه 60/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان کنعان 65/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان هشتمین اختر 65/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سفیران 2* 70/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل هرند 2* 70/000 تومان خیابان شیخ طوسی - شیخ طوسی 9 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل المپیا 3* 95/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان ابریشم 95/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل صادقیه 3* 100/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 12 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 125/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل حیات 3* 155/000 تومان نبش نواب صفوی 10 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل اطلس 3* 125/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 110/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4* با صبحانه (دبل) 165/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4* (فولبرد) 205/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم