تور مشهد

نرخ تورمشهد با پرواز ماهان

3 شب اقامت با صبحانه، ناهار و شام

ویژه نوروز 97

هتل نرخ تور هر نفر آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 990/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان بهزاد 1/100/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 5  - چهنو 3 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان ترنج 1/200/000 تومان خیابان خسروی نو اندرزگوی 11 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان کنعان 1/200/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل  ابریشم 2* 1/300/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل کارن 3* 1/400/000 تومان خیابان امام رضا کوچه 8 10 دقیقه پیاده روری تا حرم
هتل ذاکر 3* 1/400/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 18 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل اطلس 3* 1/500/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* .1/500/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 1/500/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل رضویه 4* 1/600/000 تومان فلکه آب - اول بازار رضا 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4*  1/750/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم

 

ساعت تخلیه اتاق 12 ظهر و ساعت تحویل اتاق 14 بعد از ظهر می باشد.

پنج شنبه به یکشنبه کرمان - مشهد ساعت 10:50 و مشهد - کرمان ساعت 13:15 اقامت 3شب

پرواز فوق چارتر،غیر قابل کنسلی  و غیر قابل استرداد می باشد.

**************************

***

 

نرخ تور مشهد با قطار6 تخته

به مدت 4 شب اقامت با صبحانه، ناهار و شام

ویژه نوروز97

هتل نرخ تور هر نفر آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 530/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان بهزاد 670/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 5 - چهنو 3 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل ابریشم 2* 650/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان ترنج 670/000 تومان خیابان خسروی نواندرزگوی 11 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل کنعان 3* 670/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل کارن 3* 670/000 تومان خیابان امام رضا -  کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل مدائن 3* 670/000 تومان خیابان امام رضا - بین کوچه 7 و 9 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل ذاکر 3* 710/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 18 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 1/050/000 تومان خیابان اندرزگو - اندرزگوی 17 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 830/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 5 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل اطلس3* 950/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل رضویه 4* 1/050/000 تومان خیابان امام رضا اول بازار رضا 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4*  1/230/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل قصر طلایی 5* 1/600/000 تومان خیابان امام رضا نبش کوچه 34 20 دقیقه پیاده روی تا حرم

  

هزینه قطار در ایام مختلف به صورت شناور و متغیر می باشد

هزینه قطار 4 تخته برای هر نفر  85000 تومان اضافه می گردد.

**************
****

نرخ هتل های مشهد

ویژه نوروز 97

هتل نرخ هر نفر هر شب آدرس هتل فاصله تا حرم
هتل آپارتمان جمکران 95/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 3 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل مدائن 3* 120/000 تومان خیابان امام رضا - بین کوچه 7 و 9 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل ابریشم 2 * 125/000 تومان خیابان امام رضا  کوچه 2 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان ترنج 130/000 تومان خیابان خسروی نو اندرزگوی 11 5 دقیقه تا پیاده روی حرم
هتل آپارتمان بهزاد 130/000 تومان خیابان امام رضا کوچه 5 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل آپارتمان کنعان 130/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل کارن 3* 130/000 تومان خیابان امام رضا - کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل ذاکر 3* 130/000 تومان میدان 17 شهریور 15 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل اطلس 3* 200/000 تومان فلکه آب 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل گل سرخ 3* 230/000 تومان خیابان اندرزگو اندرزگو 17 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل تهران 3* 170/000 تومان خیابان امام رضا - نبش کوچه 8 10 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل رضویه 4 * 230/000 تومان خیابان امام رضا اول امام رضا 5 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل سی نور 4* 270/000 تومان میدان 17 شهریور 20 دقیقه پیاده روی تا حرم
هتل قصر طلایی 5* 360/000 تومان خیابان امام رضا نبش کوچه 34 20 دقیقه پیاده روی تا حرم