اطلاعات شهر کوالالامپور

شماره تلفن های ضروری مالزی
ارگانهای دولتی
سفارت جمهوری اسلامی ایران
30/42514827 (03)
رایزنی علمی و سرپرستی دانشجویان
425128840 (03)
صدا و سیمای جمهوری اسلامی
3/21630421 (03)
مدرسه ایرانیان امام خمینی (دخترانه)
42569507 (03)
مدرسه ایرانیان امام خمینی (پسرانه)
42562857 (03)
آموزشگاه علمی خوارزمی
42525449 (03)
تلفن های ضروری
پلیس
999
اورژانس
991
پلیس توریست كوالالامپور
21668322 (03)
اطلاعات تلفن
103
اداره مهاجرت
88801000 (03)
اداره اتباع خارجی
88874000 (03)
راهنمایی و رانندگی
20495666 (03)
تاكسی بی سیم كوالالامپور
92214241 (03)
تاكسی بی سیم Comfort
80242727 (03)
تاكسی بی سیم Public
62592020 (03)
تاكسی بی سیم
92217600 (03)
شكایت تاكسیرانی
26985022 (03)
آتش نشانی
994
قطعی برق
15454
تلفن (خرابی)
100
اداره پست
22741122 (03)
خرابی و تصادفات ماشین
21610808 (03)
بیمه ING
1800880303 (03)
صرافی پارس پی Pars Pay
2242162 (03)
موبایل مكسیز Maxis
74922123 (03)
موبایل سلكام Celcom
36308888(03)
موبایل دی جی Digi
0162211800
اطلاعات پرواز
فرودگاه بین المللی KLIA
87762000 (03)
فرودگاه LCCT
87778888 (03)
فرودگاه Subang
78433000 (03)
شركت هواپیمایی ایران ایر
21610411 (03)
شركت هواپیمایی قطر
21418181 (03)
شركت هواپیمایی گلف ایر
21412676 (03)
شركت هواپیمایی الاتحاد
26872222 (03)
شركت هواپیمایی امارات
20585888 (03)
شركت هواپیمایی مالزی
883000-1300
شركت هواپیمایی ایر آسیا
87754000 (03)
شركت هواپیمایی سنگاپور
26923122 (03)
شركت هواپیمایی تایلند
20311913 (03)
اجاره اتومبیل
اجاره اتومبیل Apex
21421926 (03)
اجاره اتومبیل Dzar
21711700 (03)
اجاره اتومبیل Enesty
79847535 (03)
اجاره اتوموبیل Avis
92222558 (03)
رستوران ها
پیتزا هات
1300882525 (03)
پیتزا دومینو
1300888333 (03)
مك دونالد
1300131300 (03)
رستوران ناب
1300881002 (03)
رستوران كلبه شرقی
21447475 (03)
رستوران طهران
42515105 (03)
سرویس حمل و نقل
STAR -LRT
4977-2698 (03)
PUTRA-LRT
6999-7625 (03)
خدمات ریلی KTM
8000-2273 (03)
خدمات رزرو بلیط KTM
3377-2274 (03)
بیمارستانها و مراكز درمانی
Lourdes Medical Centre
40425335 (03)
Damai Service Hospital
40434900 (03)
Pusat Pakar Tawakal
40233599 (03)
Gleneagles Intan Med, Centre
42571300 (03)
National Heart Institute (بیمارستان قلب ملی)
26178200 (03)
 
 
 
(برای گرفتن شماره موبایل حتماً كد شماره داخل پرانتزرا بگیرید. با تلفن ثابت نیازی به گرفتن كد نیست )