اطلاعات شهر بدرومآب و هوا

زمستانهایی معتدل و بارانی و تابستانهای گرم و خشک دارد. لیکن نسیم بعد از ظهری در تابستان ها، کمی از شدت گرما می کاهد.

آب و هوا

 

راه ارتباطی

جاده زمینی: از هر نقطه کشور می توان با اتوبوس به این شهر سفر کرد. ترمینال اتوبوسرانی در مرکز شهر قرار دارد.
تلفن ترمینال: 3162637 (0090252)

راه دریایی: به جزایر یونانی استانکوی و رودوس سفرهای منظم دریایی برقرار است . از بودروم به داتچا ، دیدیم و دالیان نیز ارتباط دریایی وجود دارد. محل حرکت کشتی و اتوبوسهای دریایی ، بندر اصلی است.
آژانس کشتی بودروم 3160882 (0090252 )
اتوبوس دریایی بودروم 3161087 (0090252)

مسیر هوایی: فرودگاه میلاس - بودروم در 30 کیلومتری مرکز شهر است. در اینجا نیز سرویس های هواپیمایی ترکیه و تاکسی وجود دارد.
تلفن فرودگاه: 5230101 (0090252)