اطلاعات شهر پکن

بهترین زمان بازدید 
1JULY-15 SEPTEMBER

فصل سفر در چین:
بهترین زمان و فصل سفر به چین در تابستان از ژوئن تا آگوست است كه پذیرای بیشترین توریست است بطوریكه نرخ هتلها به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد و سراسر دیوار چین پوشیده از بازدید كنندگان و بازرگانان می شود.در فصل پاییز بین ماههای سپتامبر و نوامبر بهترین هوا در چین وجود دارد ولی نسبت به تعطیلات تابستان توریست كمتری دارد. در زمستان به علت سرمای آنجا تعداد مسافران خیلی كم  است و پكن در زمستان مثل یك جعبه یخی می ماند و در سال نو زمان ژانویه و فوریه همه چیز مثل یك شكلات یخ زده است.

تعطیلات عمومی
ژانویه/فوریه: سال نو 
هشتم مارس : روز بین الملل زنان كارمندو كارگر
چهارم می: روز جوان 
اول ژوئن: روز كودك
اول ژوئیه: یاد بود روز تشكیل حزب كمونیست در چین 
اول اكتبر: روز ملی