اطلاعات شهر آگرا

یزا

ویزای توریستی کشور هند بصورت یکماهه صادر میگردد که حدوداً طی ده روز کاری صادر می شود. ویزای فوری طی دو روز کاری صادر می گردد.

 

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار