تورهای نمایشگاهی

 ۱۶ الی ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

شهر دبی کشور امارات متحده عربی

3 لغایت 8 بهمن 1396

استانبول، ترکیه

8 لغایت 13 اسفند 1396

هنگ کنگ

مرکز همایش و نمایشگاه هنگ کنگ

24-27 آبان 1396

دبی ، امارات متحده عربی

مرکز تجارت جهانی دبی

08-11 بهمن 1396

 کلن ، آلمان

نمایشگاه کلن

22-26 آذر 1396

 دبی ، امارات متحده عربی

مرکز نمایشگاهی و همایش های بین المللی دبی

14-16 آذر 1396

دبی ، امارات متحده عربی

مرکز تجارت جهانی دبی

 06-12 آذر 1396

 آنتالیا ، ترکیه

مرکز نمایشگاهی آنتالیا

05-08 آذر 1396 

دبی ، امارات متحده عربی

مرکز تجارت جهانی دبی